Monday, March 5, 2012


നേരം ഇരുട്ടുന്നതിനു മുന്പ് ,
കിഴക്ക് ഒരു പുക കണ്ടു .
പടിഞ്ഞാറ് മഴവില്ലും.
തൂര്യാര് മുങ്ങിയ കടല്‍
ചോപ്പ് വിഴുങ്ങി ,,,
പടിഞ്ഞരെല്ലാം ,
ചോക ചോകപ്പു
മനസും, കിഴക്കും
കറു കറുപ്പ് ...
കാരുവാന്റെ കത്തീ ........
ന്റെ, പെണ്ണിന്റെ നാക്കേ..........
ഒരല്പം മൂര്‍ച്ച വേണം.
എനെന്റെ കഴുത് അറക്കാന്‍.......

No comments:

Post a Comment